Kranio

                    Kraniosakrálna terapia (z latinčiny = cranio - lebka a sacrum - krížová kosť) 

chrbtica kranio

                    je metóda, pri ktorej sa uvoľňuje  kranio-sakrálny systém a obklopujúce štruktúry. Kraniosakrálna terapia je práca s kraniosakrálnym systémom pričom zohľadňuje aj psychosociálne aspekty chorôb.

kraniosakralny system

Kraniosakrálny systém tvoria tieto časti:        


* centrálny nervový systém (CNS)


* mozog, miecha a likvor so štruktúrami, ktoré ho produkujú a vstrebávajú


* spojové väzivo vo forme mozgových blán chrbtice a lebečných kostí 


Základné požiadavky a východiská:

mozog kranio

* v rámci kraniosakrálneho systému existuje kraniosakrálny pohyb, ktorý je možné vnímať/cítiť na celom tele

* terapia kraniosakrálneho systému ovplyvňuje centrálny nervový systém a vplýva aj na všetky ostatné štruktúry organizmu

* meningy (mozgové blany) v kraniosakrálnom systéme sú súčasťou spojivového tkaniva, ktoré obopína všetky štruktúry tela a tým vytvára jeden celok


Kraniosakrálna terapia pôsobí v týchto oblastiach:

- zmierňuje napätie a stres a harmonizuje nervový systém

- proti bolestiam, chronickým ťažkostiam (čeľuste, nos, dutiny, oči, uši)

- proti chronickým ťažkostiam (chrbtica, kríže, kĺby)

- proti migrénam  a depresiám

- po úrazoch, nehodách a operačných zásahoch

- k rozpusteniu emocionálnych a fyzických šokov


Vhodná aj ako podpora pre tehotné a deti:

- podpora pri príprave na pôrod

- rozpúšťa problémy po traumatickom pôrode

- pre hyperaktívne deti a pri poruchách s učením

- začínajúce rastové problémy (lordóza, skolióza)

www.kranio-terapia.sk                                                                 created by © TREECO 2012-2024